Říční kilometr


Říční kilometr (zkratka řkm) udává kilometrickou vzdálenost určitého místa na vodním toku od stanoveného nulového bodu, obvykle ústí této řeky nebo potoka do jiného toku nebo vodní plochy. Volba nultého říčního kilometru v ústí řeky a nárůst kilometrů proti proudu jsou vhodné proto, že je většinou velmi obtížné přesně určit počátek vodního toku, jelikož pramen je často špatně dohledatelný, či je časté, že se pramen s časem pohybuje. Oproti tomu soutok či ústí toku je dobře definovatelné a ve většině případu pevně dané (výjimku tvoří říční delty, které vytvářejí rozsáhlé plošiny a posunují ústí toku).

Někdy se kilometráž počítá zvlášť pro dílčí úseky řeky, například od státních hranic (tak tomu bylo dříve na Labi).

Říční staničení je vyznačení podélné polohy na řece pomocí pravidelně rozmístěných tabulí, nápisů či podobných značek na břehu řeky.

Staničení na Labi


Podle stavu platného do roku 2009 byla na Labi trojí kilometráž: na německém území měřená po proudu od začátku hraničního úseku řeky; na českém území od nuly umístěné na Mělníce v soutoku s Vltavou, zvlášť po proudu k německé hranici a zvlášť proti proudu.

V roce 2010 bylo provedeno sjednocení a přeznačení na evropskou kilometráž od ústí řeky do Severního moře a bylo instalováno nové říční staničení.[1][2][3][4][5] Dřívější německý nulový bod má tak nyní hodnotu 730,0 km a český cca 837,4 km.

Reference


Související článkyKategorie: Hydrologie | Jednotky délky | Řeky | Topografie
Poslední aktualizace: 20.02.2021 12:35:50 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.