1 (číslo)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Celé číslo 1

jedna

Rozklad
Dělitelé 1
Římskými číslicemi I
Dvojkově 1
Osmičkově 1
Šestnáctkově 1

Jednička ( Jedna, 1) je první kladné přirozené číslo. Následuje po číslu nula a předchází číslu dva. Pořadové číslo je první. Římská číslice pro toto číslo je I. Tutéž číselnou hodnotu má i hebrejské písmeno alef.

Obsah

Symbol 1


Symbol 1 se používá jako číslicepoziční číselné soustavě. Pokud se použije symbol 1 samostatně, znamená to obvykle interpretaci čísla jedna. Ve dvojkové soustavě je jednička nejvyšší číslice. V leetspeaku znamená i , někdy též l.

Symbol se v matematice v některých případech používá (často typograficky odlišený – např. tučným či zdvojeným písmem) i pro jiné matematické objekty, vystupující jako neutrální prvek v operacích násobení a jejich zobecnění či obdobách (např. jednotková matice, jednotkový vektor, jednotkový spinor, jednotkový kvaternion, identické zobrazení apod.).

Slova, která se vztahují k číslu jedna


Slova, která mají vztah k číslu jedna, často začínají řeckou předponou „mono“:

monarcha – jediný vládce, mono – jediný, monokl, monogamie, monokultura, monolit, monopol – jediný vlastník, monoteismus (jediný bůh), a další slova začínající na mon(o)-.

Slova, která mají označovat jednotlivost, jedinečnost, jsou často odvozena od latinského singularis nebo solus:

singulár, singl, singularita;
sólo, solitér, solipsismus.

Slova označující přednost, prvořadost, jsou pak odvozena od latinského primus ("první"):

primární, primář, primas, primogenitura, primadona;
od tohoto základu pocházejí i slova premiér a premiéra

Slova, která označují jednotu, jsou dále často odvozena od latinského „unus“:

unie – uniforma – unifikace – unisono – unitární.

Slova se stejným obsahem:

raz – užívá se při odpočítávání nebo rozpočítávání (raz, dva, tři …).

Přenesené významy

V řadě jazyků funguje výraz označující počet „jedna“ také jako gramatický neurčitý člen: německé ein, maďarské egy, francouzské un. V češtině může slovo jeden znamenat také „někdo“ (např. ve větě Jeden by si myslel, že...). V angličtině může mít výraz one význam určitého i neurčitého zájmene.

Matematické vlastnosti


Číslo jedna

Chemie


1 je atomové číslo vodíku.

Doprava


Římská číslice I značí v mnoha zemích silnici I. třídy (např. I/14 v Česku). V mnoha zemích, např. Česko, Slovensko, či Srbsko značí spolu s písmenným označením (např. D1, A1, apod.) hlavní páteřní silnici napříč danou zemí. V řidičské terminologii je jednička označením prvního rychlostního stupně.

Odkazy


Související články

Externí odkazy


Kategorie: 1 (číslo) | Matematické konstanty | Matematické symboly | Přirozená čísla
Poslední aktualizace: 03.10.2021 04:45:36 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.