Automatická zbraň


Automatická zbraň je palná zbraň, u níž se tlak plynů jednoho výstřelu využije nejen k udělení kinetické energie střele, ale i k přípravě dalšího výstřelu a případně i k jeho realizaci.[1] Jako samočinné se často označují zbraně, které mohou další výstřel okamžitě realizovat, takže umožňují střelbu dávkami. Jako poloautomatické nebo samonabíjecí se potom označují zbraně, které následující výstřel pouze připraví.

Obsah

Názvosloví


V různých pramenech lze nalézt rozdílné definice pojmu automatická zbraň a některé z těchto definic si odporují.

Legislativa a ČSN

Zákon o zbraních č. 119/2002 Sb. rozděluje automatické zbraně podle uvedené definice na samočinné a samonabíjecí (semi-auto) a pojem automatická zbraň nedefinuje. Hlouběji než zákon jde ČSN 39 5002-1, ve které se mezi automatické zbraně řadí obě tyto definované podskupiny, to znamená zbraně, které umožňují více výstřelů na jeden stisk spouště, i zbraně, které to neumožňují a u nichž automatika končí přípravou zbraně k dalšímu výstřelu. Tomu odpovídá i první uvedená definice vycházející z publikace pana Fencla[1].

Jiné zdroje

Podle jiných zdrojů se ale za automatickou považuje jen ta zbraň, kde je střelba umožněna i dávkami.

Automatická zbraň je taková zbraň, u níž je tlakem plynů případně jiným konstrukčním řešením vyhozena vystřelená nábojnice, dopraven další náboj do nábojové komory a napnut bicí mechanismus. Spoušťový mechanismus umožňuje střelbu dávkami.[2]

Samočinná zbraň (auto) je palná zbraň, u níž se opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.[3]

Někdy se pro tento typ zbraní používá označení plně automatická zbraň (z anglického fully automatic weapon) nebo plně samočinná zbraň.

Přehled zbraní


Odkazy


Reference

  1. a b Jiří Fencl: Systémy automatických zbraní - Nakladatelství Naše vojsko 2015 - ISBN 978-80-206-1531-2
  2. V. Dolínek, V. Francev, J. Šach - Fotografický atlas zbraní 1. a 2. světové války - Nakladatelství Aventinum, Praha 2001 - ISBN 80-7151-198-6
  3. Příloha zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu, část první - Druhy zbraní, odst. 12

Související články

Externí odkazy


Kategorie: Samočinné zbraně
Poslední aktualizace: 03.10.2021 04:33:19 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.