Bibliografie


Bibliografie (z řeckého βιβλιογραφία, bibliographia, doslovně „psaní knihy“), je v praxi akademické studium knihy. V podobném smyslu se používá také pojem bibliologie (z řeckého -λογία, -logia). Celkově se bibliografie nezabývá obsahem knih, nýbrž metodami jejich evidence a práce s nimi.

Původně v prvních třech stoletích našeho letopočtu, bylo slovo bibliografie chápáno jako ruční kopírování knih. Ve 12.  století se začal tento pojem používat pro promyšlené skladování knih a od 17. století jde již o systém knižní evidence.

Produktem praktické bibliografie je bibliografie jakožto vedení systematického seznamu knih a dalších děl, k novinářské a spisovatelské činnosti. Bibliografie je seznam knih, z něhož autor čerpal při psaní vlastního díla, je obvykle uváděna na konci knihy, také se ale může jednat o zcela samostatnou publikaci věnující se seznamu knih a jiných děl. Tyto samostatné bibliografické publikace jsou například papírové i elektronicky zpracované katalogy knihoven. Bibliografické práce jsou téměř vždy považovány za terciární zdroje.

Bibliografické práce se liší v množství detailů v závislosti na účelu a lze obecně rozdělit do dvou kategorií: enumerativní bibliografie a analytická.

V dřívějších dobách se bibliografie výhradně věnovala knihám, dnes může bibliografie zahrnovat časopisy, audionahrávky, filmy, obrazy i internetové stránky.

Obsah

Enumerativní bibliografie


Enumerativní bibliografie (též systematická, nebo kompilativní bibliografie) vede přehled v dané kategorii. Bibliografie je seznam spisů, které sdílejí společný faktor, tím může být jazyk, časové období, nebo jiné téma. Seznam může být kompresní, nebo selektivní. Jedním z příkladů je seznam použitých zdrojů, za prací, někdy též nazývaný reference.

Knižní bibliografie by měla obsahovat:

  1. Jméno autora
  2. Název díla
  3. Místo vydání
  4. Jméno nakladatelství
  5. Rok vydání
  6. ISBN
  7. Rozsah dokumentu (počet stran)
  8. Pořadí vydání
  9. V případě citace z knihy i číslo stránky odkud bylo citováno

Bibliografie mohou být uspořádány podle autora, tématu, nebo nějakého jiného systému. Bibliografie může být komentovaná, tedy autorův komentář k danému dílu. Tyto popisy, obvykle několik vět dlouhé, poskytují přehled zdroje a popisují jeho význam. Tento typ bibliografie se liší od katalogů knihoven tím, že zahrnuje pouze konkrétní díla, nikoli soupis všech položek v knihovně.

Analytická bibliografie


Analytická bibliografie (též kritická bibliografie) studuje produkci knih. Kritickou studii literatury lze rozdělit na popisnou (též fyzickou), historickou a textovou bibliografii. Popisná bibliografie se věnuje pečlivému posouzení knihy jako fyzického objektu (velikost, formát, vazba atd.), zatímco historická bibliografie má širší pohled na souvislosti v nichž se kniha vyrábí, zejména tisk a vydavatelství. Textová bibliografie je jiný název pro textovou kritiku.
Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) je termínem analytická bibliografie označována taková bibliografie, která zpracovává obsahově ucelené a formálně oddělené části dokumentu, jakými jsou stati ve sbornících, kapitoly z knih, a především články z periodik. Příbuzným termínem v TDKIV je článková bibliografie, tedy bibliografie článků z jednotlivých periodik.

Obdobné typy bibliografie


Systematické seznamy jiných než knižních médii, mohou se podmínkami lišit, ale tvoří se obdobně jako klasická bibliografie:

Odkazy


Odkazy na bibliografie

Literatura

Oborové bibliografie

Externí odkazy


Kategorie: Bibliografie
Poslední aktualizace: 03.10.2021 01:21:30 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.