Elektromagnetické pole


Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru. Skládá se tedy ze dvou fyzikálně propojených polí, elektrického pole \({\displaystyle {\boldsymbol {E}}}\) a magnetického pole \({\displaystyle {\boldsymbol {B}}}\). Přesné vysvětlení tohoto „propojení“ obou polí pak přináší speciální teorie relativity, která obě části popisuje pomocí jednoho čtyřrozměrného antisymetrického tenzoru elektromagnetického pole \({\displaystyle F}\). V obou případech je elektromagnetické pole popsáno šesti číselnými hodnotami v každém bodě.

Speciálními typy elektromagnetického pole jsou například pole elektrostatické, vznikající v blízkosti nehybných nábojů, a především elektromagnetické vlny.

Obsah

V klasické fyzice


Projevem elektromagnetického pole na hmotu je Lorentzova síla \({\displaystyle {\boldsymbol {F}}=q\left({\boldsymbol {E}}+{\boldsymbol {v}}\times {\boldsymbol {B}}\right)}\), kde \({\displaystyle q}\) je náboj a \({\displaystyle {\boldsymbol {v}}}\) je rychlost částice o náboji q. (Křížek značí vektorový součin.)

Naopak chování a vývoj elektromagnetického pole a jeho ovlivnění náboji a proudy je přesně popsáno pomocí Maxwellových rovnic. Z nich například plyne, že elektromagnetické pole je samo o sobě vlastním přenašečem elektrické energie (elektrický proud a elektrické napětí jsou jen vnější projevy tohoto pole, nikoliv přenašeče el. energie).

V kvantové fyzice


Nejpřesnější známý popis elektromagnetického pole včetně jeho chování v mikrosvětě popisuje kvantová elektrodynamika.

Vzájemná interakce elementárních částic jako důsledek působení jejich elektromagnetických polí nese označení elektromagnetická interakce.

Elektromagnetická interakce představuje jednu ze základní interakcí přírody.

Elektromagnetická interakce je interakcí dalekého dosahu. Částicí zprostředkující elektromagnetickou interakci je foton.

V biologii


Zkoumáme elektromagnetické pole rostlin a organismů včetně člověka, ale třeba také lidských tělesných orgánů, zejména srdce. Mapa elektromagnetického pole srdce slouží k jeho diagnostice. Různé druhy elektromagnetického působení slouží k léčbě v humánní i veterinární medicíně a alternativní medicíně.

Literatura


Související články


Externí odkazyKategorie: Elektromagnetismus
Poslední aktualizace: 12.06.2021 08:58:12 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.