Hygiena - cs.LinkFang.org

Hygiena


Hygiena je dodržování zásad pro uchování zdraví a prevence infekčních onemocnění. V původní terminologii se jednalo o obor zabývající se všemi faktory ovlivňujícími tělesné zdraví i duševní pohodu člověka, současné pojetí může být synonymem pro udržování čistoty.

Za vnější znaky dobré hygieny je obvykle pokládána absence viditelné špíny (včetně prachu a skvrn na šatech) a zápachu. Od doby rozvoje mikrobiální teorie nemocí se termín hygiena používá pro jakoukoli činnost nebo opatření vedoucí k úplnému nebo částečnému omezení škodlivého působení mikrobů (baktérií, hub, virů atd.).

Dobrá hygiena pomáhá zdraví, kráse, pohodlí i sociálnímu styku. Přímo podporuje prevenci a izolování nemocí. (Tedy jste-li zdravý, dobrá hygiena vám pomůže vyhnout se nemoci a jste-li nemocen, dobrá hygiena může redukovat rozšiřování nákazy od vás na druhé.) Na druhou stranu někteří autoři upozorňují, že přehnaná důslednost v hygienických návycích může být v jistých ohledech pro lidské zdraví škodlivá – kvůli redukci přirozeného mikrobiálního prostředí může vést ke snížení přirozené odolnosti a obranyschopnosti organismu a ke zhoršení zdravotního stavu, např. k vyššímu výskytu alergií.[1]

Mytí je nejčastější příklad hygienického chování a obvykle se provádí vodou a mýdlem nebo saponátem pomáhajícím odstranit mastnotu a narušit nečistotu, aby mohla být umyta.

Hygienické zásady – časté mytí rukou nebo použití převařené (a tím sterilizované) vody v medicíně – měly, a dodnes mají, velký vliv na redukci šíření nemocí.

Obsah

Hygiena v řecké mytologii


Hygiena je pojmenována podle bohyně zdraví, kterou byla podle řecké mytologie Hygieia, uctívaná spolu s Asklepiem v Epidauru na Peloponésu. Je znázorňována v podobě sličné ženy. Jejím symbolem je had pijící krev z misky, kterou bohyně drží v ruce.

Hygiena obecná


Zkoumá zákonitosti vztahů mezi člověkem a prostředím.

Hygiena komunální


Sleduje životní podmínky a jejich vliv na zdraví člověka.

Hygiena práce


Zaměřuje se na vliv pracovních podmínek na zdraví člověka.

Hygiena výživy


Zkoumá působení výživy na zdraví, racionalizaci výživy a zdravotní nezávadnost potravin.

Hygiena duševní (mentální)


Zahrnuje systém pravidel a návodů k udržení, prohloubení nebo obnovení duševního zdraví a rovnováhy.

Hygiena má řadu dalších disciplín (hygiena osobní, sociální, vojenská).

Hygienická stanice


Zabývá se vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a lidských společenství, zkoumá účinky jednotlivých složek životního i pracovního prostředí. Vypracovává vědecky podložené zásady pro život a práci člověka, které omezují rizika poškození zdraví faktory zevního prostředí. Zabraňuje šíření nemocí. V každém kraji tyto úkokly zajišťuje Krajská hygienická stanice.

Hygiena veterinární


Veterinární hygiena je disciplína, která se zaměřuje především na zdravotní a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, doplňující součástí tohoto oboru může být dále též veterinární ekologie a infekční choroby zvířat a epizootologie vztahující se k potravinám a surovinám živočišného původu.

Odkazy


Reference

  1. Hamilton, Garry: O blahodárnosti špíny – článek o ekologické revizi pohledu na hygienu v časopise Sedmá generace 1/2002

Literatura

Související články

Externí odkazy


Kategorie: Hygiena | Epidemiologie
Poslední aktualizace: 19.02.2021 11:26:17 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.