Informační a komunikační technologie ve vzdělávání


(přesměrováno z ICT_ve_vzdělávání)

ICT ve vzdělávání je vzdělávací systém, jehož prostřednictvím je realizována systematická snaha o modernizaci vzdělávání s ohledem na rozvoj informační společnosti.

Obsah

Základní cíle


  1. zajištění kvalitního ICT vzdělávání učitelů (rozvoj informační a počítačové gramotnosti)
  2. rozvoj schopností ICT didakticky zakomponovat do výuky jednotlivých předmětů
  3. zajistit dostupnost technologií (dodávka a správa hardware, připojení k internetu)

Využívání ICT ve vzdělávání není vázáno pouze na jeden konkrétní předmět. ICT lze využívat při výuce matematiky, chemie, jazyka českého, němčiny, fyziky, techniky, přírodopisu, občanské výchovy, hudební výchovy atp.

ICT koordinátor


Využívání ICT ve vzdělávání na školách řídí tzv. "ICT koordinátoři". Zpravidla se jedná o učitele – metodik ICT, který je schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně:

Jeho úkolem je i postavit reálný plán rozvoje služeb ICT na škole. ICT koordinátor musí mít absolvované studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (vyhláška č. 317/2005 Sb. § 9 a)). Cílem studia je prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.

Interaktivní výuka

Související informace naleznete také v článku Interaktivní výuka.

Jedná se o novou metodu výuky na ZŠ a SŠ, mající několik hlavních cílů. Nejvýznamnějším cílem je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné žáky – ty již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.

Nejčastěji probíhá pomocí interaktivní učebnice a interaktivní tabule.

Odkazy


Související články

Literatura

Externí odkazy


Kategorie: Školství | Informatika | Informační společnost | Informační gramotnost | Počítačová gramotnost
Poslední aktualizace: 20.02.2021 01:36:31 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.