Knihovna knihovnické literatury - cs.LinkFang.org

Knihovna knihovnické literatury


Knihovna knihovnické literatury
Stát Česko
Poloha Seminářská 190, Praha 1, 110 00, Česko (Klementinum)
Souřadnice
Kód památky 38162/1-7 (Pk MIS Sez Obr )
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Knihovna knihovnické literatury (KKL) je informační, dokumentační a referenčním centrum knihovnictví a informační vědy v České republice. Specializuje se především na služby poskytované knihovníkům a informačním pracovníkům, oborovým pedagogům, studentům a dalším zájemcům o obor. Knihovnu spravuje Studijní a informační oddělení, které je součástí Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. Knihovna poskytuje bibliograficko-informační služby, rešeršní a výpůjční služby.

Knihovní fond


Fond knihovny je zpřístupňován prezenčně i absenčně. K prezenčnímu studiu slouží studovna. Mimopražští zájemci si z fondu mohou knihy vypůjčit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a služby dodávání dokumentů v rámci celé Národní knihovny. Akvizice domácí i zahraniční literatury probíhá nákupem, dary i formou výměny publikací. Doplňuje se základní oborová literatura, trendové studie i encyklopedie a terminologické příručky; česká literatura v relativní úplnosti, ze zahraniční literatury především díla encyklopedického charakteru a základní příručková díla. Kromě knih má knihovna bohatý fond českých a zahraničních oborových periodik.

Databáze


Rovněž zpřístupňuje databáze, které vytváří pracovníci Studijního a informačního oddělení. Databáze knihovnické literatury obsahuje v úplnosti českou i zahraniční knihovnickou literaturu ve fondu knihovny od roku 1990. Záznamy staršího fondu jsou průběžně doplňovány a jsou vyhledatelné mj. v naskenovaných katalozích a kartotékách KATIF. V databázi lze vyhledávat také prostřednictvím oborové brány Knihovnictví a informační věda (KIV). Ta umožňuje prohledávat jednu nebo více databází současně v jednom uživatelském rozhraní. Brána KIV nabízí přidané služby SFX k vyhledaným záznamům. Např. k článku nalezenému v zahraniční databázi se dá snadno a rychle zjistit, zda si zdrojový časopis lze půjčit v některé z českých knihoven, případně získat plný text, pokud je dostupný.

Dále jsou dostupné portály Informace pro knihovny (IPK), Databáze knihovnických zkratek (KZK) a Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV), kde lze najít výklad významů oborových hesel a termínů včetně anglických ekvivalentů. Knihovna knihovnické literatury zpřístupňuje i ostatní obecné databáze a elektronické zdroje vytvářené v Národní knihovně (např. Adresář knihoven a informačních institucí v ČR). Uživatelé Národní knihovny mohou rovněž využít zahraniční databáze oboru knihovnictví a informační věda LISA (producentem je ProQuest) a LISS (tento zdroj v sobě obsahuje zdroje LISTA a LLIS, produkuje jej EbscoHOST ve spolupráci s H.W. Wilson). Licencované elektronické zdroje mohou registrovaní uživatelé Národní knihovny využívat také prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Externí odkazyKategorie: Národní knihovna České republiky | Informační věda | Knihovnictví v Česku
Poslední aktualizace: 20.02.2021 06:10:59 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.