Knihovnický institut Národní knihovny České republiky


Knihovnický institut Národní knihovny České republiky
Sídlo Seminářská 190, Praha 1, 110 00, Česko (Klementinum)
Souřadnice
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Knihovnický institut Národní knihovny ČR (KI) je součástí Národní knihovny České republiky. Na základě pověření Ministerstva kultury koordinuje programy a iniciativy na podporu veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS), oborově zajišťuje poradenské a odborné konzultační služby, pořádá vzdělávací semináře pro zaměstnance Národní knihovny a pracovníky dalších knihoven.

Obsah

Funkce


Knihovnický institut pečuje o organizační zajištění a fungování veřejných knihovnických a informačních služeb v České republice, navrhuje a vytváří příslušné koncepce, metodiky, normy a legislativu. Ve smyslu platných právních předpisů zastupuje knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl. Dále spolupracuje se zahraničními výzkumnými, knihovnickými a informačně-vědnými organizacemi a poskytuje komplexní informační a knihovnické služby v oborech knihovnictví a informační věda.

Struktura


Studijní a informační oddělení

Studijní a informační oddělení (včetně Knihovny knihovnické literatury) informačně zabezpečuje obory knihovnictví a informační věda. Vytváří a zpřístupňuje klasické i elektronické fondy Knihovny knihovnické literatury i bibliografické, referenční a terminologické báze dat z oboru (např. Databáze knihovnické literatury, oborová brána Knihovnictví a informační věda). Oddělení dále zabezpečuje přístup k zahraničním elektronickým zdrojům z oblasti knihovnictví a informační vědy – LISA (Library and Information Science Abstracts), LISTA (Library and Information Science & Technology Abstracts with Full Text), CASC (Computers & Applied Sciences Complete), Library Literature & Info Sciences Fulltext (jako součást databáze OMNIS), Emerald, EBSCO A to Z. Studijní a informační oddělení rovněž poskytuje knihovnické, bibliografické, dokumentační, rešeršní, studijně rozborové a referenční služby z oboru.

Zpracovává a zveřejňuje odborné studie, bibliografické přehledy, překlady a abstrakty k aktuálním otázkám českého i světového knihovnictví. Shromažďuje a zpřístupňuje informace o mezinárodních knihovnických asociacích, programech a iniciativách. Zajišťuje zpracování a průběžnou aktualizaci informačního portálu Informace pro knihovny (IPK) . Provozuje oborovou bránu Knihovnictví a informační věda (KIV), která je součástí Jednotné informační brány. Zajišťuje vydávání oborového časopisu Knihovna: knihovnická revue a Knihovna Plus. Spolupracuje na aktuálních, časově vymezených úkolech výzkumného a průzkumového charakteru.

Oddělení vzdělávání

Organizuje mimoškolní knihovnické vzdělávání pro pracovníky knihoven v ČR a pro pracovníky NK ČR. Zpracovává koncepce, programy a osnovy tohoto vzdělávání. Poskytuje konzultační a metodickou pomoc v oborovém vzdělávání. Zajišťuje odborné stáže v Národní knihovně a oborově specializované exkurze. Spolupracuje s domácími i zahraničními oborovými vzdělávacími institucemi. Podílí se na organizaci a obsahovém zajištění odborných a společenských akcí pořádaných Národní knihovnou.

Referát pro analýzu a koordinaci VKIS

Zpracovává koncepční, metodické, normativní a legislativní materiály pro organizační výstavbu a funkční rozvoj systému knihoven v České republice. Provádí průzkumy zaměřené na problematiku četby, knihoven a jejich postavení ve společnosti. Monitoruje plnění standardů a vytváří nástroje pro měření výkonu a činnosti knihoven. Shromažďuje údaje o veřejných a dalších knihovnách v ČR, podílí se na zpracování Adresáře knihoven a informačních institucí ČR (ADR). Poskytuje knihovnám, informačním pracovištím i jejich zřizovatelům poradenské, konzultační a expertní služby. Zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění. Koordinuje a organizačně zabezpečuje program Veřejné informační služby knihoven (VISK). Zastupuje knihovny při jednáních s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.

Externí odkazyKategorie: Národní knihovna České republiky | Služby knihoven | Knihovnicko-informační profese | Knihovnictví v Česku
Poslední aktualizace: 20.02.2021 06:10:56 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.