Kopírování dat


Kopírování dat je v informatice postup zdvojování datového souboru. Protože počítačový program je také soubor dat, ke kterému ale operační systém přistupuje specifickým způsobem, pod pojmem kopírování dat se rozumí i kopírování programů. Může být prováděno různými způsoby, v závislosti na zdrojovém a cílovém nosiči informací. Kopírování dat ze vzdáleného serveru je obvykle označováno jako stahování. Právo týkající se kopírování dat je upraveno autorským zákonem, který ke kopírování dat přistupuje stejně jako k vytváření rozmnoženiny jakéhokoliv jiného díla. Bez svolení autora nelze dle autorského zákona zhotovovat kopie počítačových programů.[1]

Obvykle bylo tolerováno kopírování děl pro osobní potřebu z nelegálních zdrojů, rozsudek Evropského soudního dvora ale zdůrazňuje, že „členské státy by měly zákonem zakázat možnost pořizování soukromých rozmnoženin z neoprávněného zdroje“[2] a že „vnitrostátní právní předpisy, které nečiní žádný rozdíl mezi soukromými rozmnoženinami pořízenými z oprávněných zdrojů a rozmnoženinami pořízenými z nedovolených zdrojů nelze nadále tolerovat“.[2] Ve Velké Británii byl až v roce 2014 autorský zákon novelizován tak, aby bylo možné pro vlastní potřebu vytvořit kopie děl z legálně zakoupených nosičů,[3] tedy do podoby, která je obdobná v České republice.

Reference


  1. Josef Aujezdský, Novelizovaný autorský zákon a „kopírování“ pro osobní potřebu
  2. a b VŠETEČKA, Roman; KUŽNÍK, Jan; RÁMIŠ, Vladan. Konec beztrestného stahování. Kopírovat půjde pouze z legálních zdrojů. Technet.cz [online]. 10. dubna 2014 18:15, aktualizováno 18:21. Dostupné online .
  3. VŠETEČKA, Roman. Anglie dohání Česko. Uživatelé tam budou moci legálně zálohovat CD. Technet.cz [online]. 31. března 2014 18:18. Dostupné online .

Externí odkazyKategorie: Informatika | Autorské právo
Poslední aktualizace: 19.02.2021 11:12:19 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.