Kvantování


Tento článek je o fyzice. O zpracování signálu pojednává článek Kvantování (signál).

Kvantování je ve fyzice proces, při kterém se klasické fyzikální objekty a veličiny popisující jejich chování nahrazují odpovídajícími matematickými strukturami kvantové teorie (např. operátory, vlnová funkce, stavový vektor, dráhový integrál apod.) a zákony klasické fyziky, popisující vztahy mezi veličinami, se nahrazují odpovídajícími zákony kvantové teorie.

Tento proces umožňuje popsat a vysvětlit kvantové chování systémů a mimo jiné i skutečnost, že některé veličiny nabývají pouze diskrétních hodnot. Často se mění po celých násobcích kvant, tj. elementárních hodnot veličiny, odvozených od Planckovy konstanty nebo elementárního náboje. V takovém případě hovoříme o kvantování dané veličiny.

Matematické metody


Matematické metody kvantování nejsou zcela obecné - pro daný případ je potřeba volit vhodnou metodu. Lze sem zařadit např.:

Pro některá klasická pole není postup kvantování známý, např. gravitační pole, jehož kvantová varianta, tzv. kvantová gravitace, zatím nebyla vytvořena.

Využití


Cílem kvantování je vytvořit kvantové teorie pole odpovídající klasickým teoriím pole. Při kvantování polí je klasický přístup k fyzikálnímu poli nahrazován interagujícími částicemi, které jsou pro dané pole charakteristické. Např. při kvantování elektromagnetického pole se vyskytují fotony (kvanta elektromagnetického pole), které zprostředkovávají elektromagnetickou interakci.

Výsledkem kvantování mohou být nejen reálné částice, ale také tzv. kvazičástice, např. fonony.

Kvantování je důležitou součástí teorií částicové fyziky, jaderné fyziky, kvantové optiky nebo fyziky kondenzovaného stavu.

Související článkyKategorie: Kvantová fyzika
Poslední aktualizace: 20.02.2021 07:43:25 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.