Nástroj


Nástroj je pracovní prostředek, pomůcka k zpracování něčeho (pracovní nástroj, řemeslnický nástroj, chirurgický nástroj aj.), příp. výrobní pomůcka sloužící při ručním nebo strojním obrábění ke změně velikosti nebo tvaru opracovávaného předmětu, k upnutí předmětu atp.

Jednoduchá samostatná součást většího systému, která rozšiřuje schopnost tohoto systému působit na okolí. Základní nástroje, používané přímo člověkem, vycházejí obvykle z principu jednoduchých strojů a obvykle zvyšují schopnosti lidských rukou, popřípadě nohou. Za nástroj jsou označovány i jednodušší součásti větších strojů (např. soustružnický nůž). Obecně v průmyslu existuje soustava stroj-nástroj-upínač (přípravek)- obrobek (výkovek) apod. pro technologii obrábění, tváření atd.[1]

Nástroj – prostředek k uskutečnění určité činnosti, eventuálně slouží k vyjádření výsledků k dané činnosti. Nástroj bývá svázán s určitou konkrétní technikou či s nějakým reálným technologickým či společenským postupem či procesem. Pro vývoj však není třeba technologií rozumět.[2]

Nejstaršími doloženými jsou nástroje kamenné (přes 2,6 miliónu let staré),[3] obvykle vyrobené z lávy nebo ze silicitů a křemenů (sekáče, protobifasy, otloukače, drasadla, škrabadla aj.). Starší artefakty nemusejí být nástroji a mohou je vyrábět i šimpanzi.[4] Později se typickým nástrojem stává pěstní klín. Nástroje se vyráběly z předmětů nalezených v přírodě. Postupně se nástroje miniaturizují.[5]

Obsah

Pracovní nástroje


Měřidla

Počítadla

Dle kontextu může být k pojmu „nástroj“ synonymem pojem „nářadí“, který může také vyjadřovat sadu nástrojů. Sada nástrojů určených k jiné než řemeslnické činnosti se může označovat náčiní (tělocvičné náčiní, rybářské náčiní apod.).

Hudební nástroj


Hudební nástroj je zařízení (nástroj) k vydávání tónů a zvuků používaných v hudbě; prostředek k provozování hudby.

Nástroje v živočišné říši


Nástroje využívají i někteří živočichové ve volné přírodě k dosažení potravy, např.

Používání daného nástroje se mohou evolučně naučit již během několika let.[10] K naučení se užívání nástrojů ale nemusí být potřeba nápodoba či evoluce v několika generacích.[11] Odborníci se v definici používání nástrojů v živočišné říši neshodují;[zdroj?] případným dalším příkladem je chobotnice žilkovaná (Amphioctopus marginatus): na mořském dně je schopna přenést skořápky kokosových ořechů a při ohrožení je spojit a vytvořit kulovitou skrýš.

Význam slova „nástroj“


Význam slova „nástroj“ je také: prostředek sloužící k uskutečňování (provádění, šíření, dosažení) něčeho. Příklady použití: právní nástroj, resp. nástroj práva, administrativní nástroj, územní plánování jako nástroj veřejné správy, nástroj obrany proti terorismu, marketingový nástroj, nástroj cizí vůle, „udělejte ze své vůle nástroj svého jednání“ apod.

Reference


 1. PRECLÍK, Vratislav: Průmysl 4.0 a jeho základní koncept, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2019, roč.XXVIII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1 - 11
 2. https://phys.org/news/2019-04-technology.html - Can technology improve even though people don't understand what they are doing?
 3. https://m.phys.org/news/2019-06-oldest-flaked-stone-tools.html - Oldest flaked stone tools point to the repeated invention of stone tools
 4. https://sciencemag.cz/nejstarsi-lidske-kamenne-nastroje/ - Nejstarší lidské kamenné nástroje
 5. https://phys.org/news/2019-03-stone-age-chips-microchips-tiny.html - From Stone Age chips to microchips: How tiny tools may have made us human
 6. VANČATOVÁ, Marina. Etologie primátů: Používání nástrojů primáty. In: E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na UP Olomouc [online]. 8. 12. 2012 [cit. 25. 7. 2017]. Dostupné z: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=3467
 7. WALKER, Matt. Chimps use cleavers and anvils as tools to chop food. In: BBC Earth News [online]. 24 December 2009, Page last updated at 11:07 GMT [cit. 25. 7. 2017]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8427000/8427974.stm
 8. http://greencorridor.info/data/Do_chimpanzees__use_cleavers_and_anvils_to_fracture_Treculia_africana_fruits.pdf
 9. https://sciencemag.cz/vydri-archeologie-co-to-vubec-je/ - Vydří archeologie, co to vůbec je?
 10. https://phys.org/news/2017-09-macaques-oil-palm-nuts-years.html - Macaques learn to crack open oil palm nuts with rocks in just 13 years
 11. https://phys.org/news/2017-09-chimpanzees-tools.html - Chimpanzees can learn how to use tools without observing others

Externí odkazyKategorie: Nástroje
Poslední aktualizace: 13.06.2021 11:19:08 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.