Nýrsko


Nýrsko
Pohled na kostel sv. Tomáše
znak
Lokalita
Statusměsto
LAU 2 (obec)CZ0322 556831
Pověřená obecNýrsko
Obec s rozšířenou působnostíKlatovy
Okres (LAU 1)Klatovy (CZ0322)
Kraj (NUTS 3)Plzeňský (CZ032)
Historická zeměČechy
Zeměpisné souřadnice
Základní informace
Počet obyvatel4 926 (2021)[1]
Rozloha31,53 km²
Nadmořská výška452 m n. m.
PSČ340 22
Počet částí obce7
Počet k. ú.7
Počet ZSJ7
Kontakt
Adresa městského úřaduNáměstí 122
34022 Nýrsko
info@mestonyrsko.cz
StarostaIng. Miloslav Rubáš
Oficiální web: www.sumavanet.cz/nyrsko
Další údaje
Kód obce556831
Geodata (OSM)OSM , WMF
multimediální obsah na Commons
Zdroje k float_right u a českým sídlům.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Nýrsko (německy Neuern) je západočeské město ležící v Pošumavíokrese Klatovy (Plzeňský kraj) přibližně deset kilometrů od hranic s Německem. Městem protéká řeka Úhlava. Vzniklo patrně během 12. století,[2] první písemná zmínka pochází z roku 1327.[3] Žije zde přibližně 4 900[1] obyvatel.

Obsah

Název


Původ názvu a význam slova Nýrsko je nejasný. Všeobecně přijímanou variantou je spojitost se staroslovanským slovem nyra znamenající jámu, brloh nebo noru.[4] Latinský tvar Nyra pravděpodobně odráží původní název Nýřany. Tvar Nýrsko vznikl příponou, která označovala osadu obnovenou po zpustnutí.[5] Slovanský původ názvu města by naznačoval i původní osídlení Čechy, nicméně velmi rychle převážila německojazyčná populace, která zde převažovala až do konce druhé světové války. Méně časté vysvětlení názvu města usuzuje vznik z německé předpony neu-.[6]

historický pramenech se název objevuje ve tvarech: Nyrzko (1327), Nyra, (1352–1405), Nirzsko (1379), in Nyersko (1419), „puol mčka Nyrska“ (1444), Niersko (1454), „in Superiori Nyrsscze“ (1456), „in opido Nirsstie“ (1465), u Nayrska (1468), Nyrsko (1497), w Nayrsstie (1504), z Nejřzka (1512), „z Dolejšieho Nejržka“ (1512), s Neyrskem (1541), Doleyssij Nyrsko (1542), s Horzeissim Neyrskem (1554), „Horzeyssy a Doleyssy mčko Nyrsko (1641), Ober-Neuern / Hornj Neyjrsko a Unter-Neuern / Dolnj Neyrsko (1789), Ober-Neuern / Hornj Negrsko) a Unter-Neuern / Dolnj Negrsko (1839) a Nýra, Nýrsko dolní, Ober-Neuern a Unter-Neuern (1854).[5]

Historie


Nýrsko se nacházelo na úpatí šumavských hvozdů, později nazývaných Královský hvozd[7] patrně již od 12. století.[2] První písemná zmínka pochází až z 8. června 1327, kde je město zmíněno jako majetek královské komory v listině Jana Lucemburského, který svěřuje výnos ze cla Petrovi z Rožmberka[3] společně s janovickým panstvím – šlo zde o výměnu za rakouskou Vitoraz.[8] Město se nacházelo na obchodní stezce z Čech do Bavorska.[zdroj?]

Město bylo od počátku rozděleno do dvou částí. Starší z nich – Horní Nýrsko – bylo soustředěno kolem kostela sv. Tomáše a spadalo do majetku nedalekého hradu Pajrek. Ten byl postaven před rokem 1356 pány z Janovic.[9] Do téhož roku se datuje oddělení janovického panství od pajreckého, majitelem hradu v té době byl Něpr z Pajreka a z Janovic. Od roku 1379 vlastnil panství i s městem Nýrskem Ondřej z Pajreka. Během husitských válek se majitel hradu, tehdy Jan z Pajreka, střídavě přikláněl na obě strany. Nejdříve je doložené jeho veřejné přiklonění k Žižkovi a straně táboritů, roku 1426 však zradil a umožnil cestu do Čech bavorským a švábským žoldnéřům. Následujícího roku jej již katolická strana počítala plně ke svým přívržencům. Poté, co však začali nabývat kališníci na Klatovsku opět převahy, svou stranu opět změnil.

Dolní Nýrsko, vznikající při brodu přes řeku Úhlavu, patřilo k bystřickému panství. První zachované zprávy uvádějí jako vlastníka Sezemu, syna Protivy z Dolan, který panství koupil v roce 1339.[10] Roku 1358 vystupuje jako patron nýrského kostela jakýsi Bušek z Bystřice, snad šlo o syna zmíněného Sezema. V následujících letech panství vícekrát měnil svého vlastníka, od roku 1369 jím byl Boček z Vilhartic, který ale statky brzy prodal Rackovi z Prostiboře. Ten je roku 1379 zmiňován jako vlastník Bystřice, Nýrska a vsi Pláně.

Od konce 15. století je také doložený městský znak se stříbrnou věží s otevřenou branou na červeném poli.[11] Zhruba ve stejné době se 22. září 1467 u Nýrska odehrála bitva mezi křižáky z Bavorska a pomocníky Jiřího z Poděbrad. Křižáci byli na hlavu poraženi, přes dva tisíce jich padlo do zajetí a jejich vůdce, pan Kyvolf, byl v boji zabit. Pohraniční šarvátky a loupeže byly aktuální ještě po dlouhou dobu. Do tzv. janovické vojny z počátku 16. století se zapletl i tehdejší majitel Pajreka – Jindřich Kostomlatský z Vřesovic. Za své zločiny byl roku 1520 v Praze popraven. Od té doby je hrad Pajrek označován jako pustý.

Během 15. a 16. století došlo postupně k sjednocování obou částí města. Roku 1444 prodal Habart Lopata z Hrádku polovinu bystřického panství Oldřichovi z Janovic, který roku 1446 dokoupil i druhou polovinu. Tím se obě panství dostaly do vlastnictví pánů z Janovic. K úplnému sloučení došlo ale až roku 1558, kdy se majitelem města stal Jan Koc z Dobrše, vlastník bystřického panství, který zakoupil již pustý hrad Pajrek a stal se tak vlastníkem jak Horního Nýrska, které patřilo do panství pajreckých, tak Dolního Nýrska.

Roku 1593 získalo Nýrsko městská práva. V 19. století byla v Nýrsku významná výroba modrotisku. Významným pro rozvoj města bylo železniční spojení s Plzní a Bavorskem přes Železnou Rudu z roku 1876 a 1877. Roku 1895 byla do Nýrska z Vídně přeložena továrna na výrobu brýlí W. Eckstein a spol (pozdější Okula). Příjmení Bloch, které patřilo zdejší vlivné židovské rodině, vedlo k žertovnému označení obce za Blochowitz.[12] V roce 1938 bylo Nýrsko i s celým okolím kvůli převažujícímu německému obyvatelstvu připojeno k nacistickému Německu. Po druhé světové válce byla většina původních obyvatel vysídlena a do Nýrska se začali stěhovat Češi a repatrianti ze zahraničí. V 70. letech byla velká část historických staveb na náměstí původně Dolního Nýrska stržena, a to včetně kostela Čtrnácti svatých pomocníků a centrem města se stalo Masarykovo nábřeží.

Přírodní poměry


Do nejzápadnější části katastrálního území města zasahuje přírodní památka Chodská Úhlava. V městské části Zelená Lhota se nachází přírodní rezervace Lakmal a Zelenský luh.

Pamětihodnosti


Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Nýrsku.

Kostel svatého Tomáše

Kostel sv. Tomáše je jednolodní gotický kostel s valenou klenbou s lunetami patrně z první poloviny 14. století, první písemná zmínka nicméně pochází až z roku 1352.[zdroj?] Podle nýrského historika Josefa Blaua byl kostel ve středověku opevněný a sloužil jako útočiště obyvatel města.[zdroj?] Tomu odpovídá i strategické umístění na kopci v dnešní Klostermannově ulici nad řekou Úhlavou s dobrým výhledem na okolí.

Zřícenina hradu Pajrek

Nynější zřícenina hradu Pajrek bývala dříve pohraničním hradem, který sloužil k ochraně nedaleké zemské cesty do Bavor. Hrad byl postaven v první polovině 14. století pány z Janovic.[9] Do dnešního dne se zachovala z hradu pouze zřícenina paláce a věže.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov leží na kopci za městem necelý kilometr jihovýchodně od kostela sv. Tomáše. Dochovalo se zde přes 350 náhrobků, z nichž nejstarší datovaný pochází z roku 1715.[13] Areál je chráněn jako kulturní památka.[14]

Další památky

Osobnosti


Josef Blau

Josef Blau byl nýrský učitel, historik a městský kronikář. Narodil se v Nýrsku roku 1872[15] v rodině obuvníka. Vystudoval učitelský ústav v Praze, poté se vrátil zpět do okolí Nýrska, kde učil na okolních vesnických školách. Přímo v Nýrsku učil od roku 1929. Kromě toho vedl městskou kroniku a věnoval se historickým pracím, které mapovaly život obyvatel Šumavy.

Hans Watzlik

Hans Watzlik byl český spisovatel německé narodnosti. Narodil se roku 1879 v Dolním Dvořišti[zdroj?], do Nýrska se přestěhoval v roce 1902[zdroj?], kde učil na místní měšťanské škole až do roku 1924[zdroj?]. Od tohoto roku se začal naplno věnovat spisovatelské činnosti. Mezi jeho nejznámější díla patří například knihy Jiřina, Tři prózy nebo Farář z Dornlohu, za kterou byl v roce 1931 oceněn českou státní cenou za literaturu.[16]

Max Reiser

Max Reiser byl nýrský rabín. Pocházel z Hausbrunnu, kde se narodil roce 1839[zdroj?]. V Nýrsku se stal rabínem v roce 1876[zdroj?] po smrti rabína Sterna. Byl literárně činný, sepsal celkem tři knihy – Rabbinische Weisheit,[17] Rätsel[18] a Biedermänner.[19] Zemřel 5. ledna 1913.[20]

Další osobnosti

Okula Nýrsko


Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Okula Nýrsko.

Okula Nýrsko je český podnik s dlouholetou tradicí zpracování plastických hmot, výroby vstřikovacích nástrojů a brýlových obrub. Základy současné firmy byly položeny již v roce 1895. Firma se specializuje na lisování výrobků z plastů, povrchové úpravy plastů lakováním, výrobu vstřikovacích forem a na výrobu obrouček brýlí.[21] Vyrábí také obličejové štíty, brýle Infrazor a svářečské brýle.

Z historie firmy

Počátky firmy se datují do roku 1873, kdy bratři Eksteinovi založili v Praze optickou dílnu. V roce 1887 byla dílna přesunuta do Vídně, kde se značně rozrostla. Vlastní historie nýrského podniku začíná rokem 1895, kdy sem byla z Vídně přesunuta výroba brýlové optiky a mechaniky.[21]

Firma svými výrobky zásobovala nejen Čechy a Moravu, ale i ostatní části rakousko-uherské monarchie. Počet zaměstnanců neustále vzrůstal a v roce 1939 přesáhl číslo 500.[21] Výroba nebyla přerušena ani během druhé světové války. K jejímu přerušení došlo až na konci války, kdy byl závod vybombardován.

Počátkem března 1946 byl zřízen národní podnik Okula. V roce 1951 došlo k rozšíření výroby nylonových a acetátových brýlí o nástrojárnu a zámečnickou dílnu. Roku 1958 se závod stal součástí sdružení podniků pro zdravotnickou výrobu SPOFA. Od té doby se zde začaly vyrábět i ochranné pracovní pomůcky. To jsou počátky současného dominantního výrobního programu – plastikářské výroby. V roce 1991 byl státní podnik Okula zařazen do první vlny kuponové privatizace a k 1. květnu 1992 byl transformován do podoby akciové společnosti. Privatizace firmy byla ukončena v polovině roku 1995.[21]

Části města


Integrace okolních obcí do městaVybavenost města


Ve městě se nachází 2 základní a 2 mateřské školy, přírodní koupaliště, tenisové kurty, autokemp, in-line dráha se sjezdovkou, dům pro seniory, muzeum královského hvozdu, fotbalová hřiště, ledová plocha a mnoho dalších.

Územní příslušnost


Partnerská města


Galerie


Reference


 1. a b Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2021. Praha. 30. dubna 2021. Dostupné online . [cit. 2021-04-30]
 2. a b Kolektiv. Nýrsko ve století proměn. 1. vyd. Klatovy: Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku, 2002. 39 s. ISBN 80-239-5656-6. S. 3.
 3. a b EMLER, Josef. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III. Praha: [s.n.], 1890. Dostupné online . S. 523-524. Archivováno 21. 10. 2014 na Wayback Machine
 4. HARVALÍK, Milan. Divnopis odpoví, proč je Ublo Ublem [online]. Radio Praha, 2008. Dostupné online .
 5. a b PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Svazek III. M–Ř. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1951. 632 s. Heslo Nýrsko, Neuern , s. 241–242.
 6. ČERNÝ, František; VÁŠA, Pavel. Moravská jména místní: Výklady filologické. [s.l.]: Nakl. Matice Moravské, 1907. 292 s. Dostupné online . S. 105 .
 7. ČERVENÁ, Vlasta; ROUDNÝ, Miroslav. Králováci na Šumavě. Naše řeč. 1982, roč. 65, čís. 2, s. 111–112. Dostupné online .
 8. Petr I. z Rožmberka (+1347) [online]. Státní hrad a zámek Český Krumlov [cit. 2014-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-20.
 9. a b SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Svazek IX. Domažlicko a Klatovsko. Praha: František Šimáček, 1893. 268 s. Dostupné online . Kapitola Pajrek hrad, s. 131. Dále jen Sedláček (1893).
 10. Sedláček (1893), s. 128.
 11. Kolektiv. Nýrsko ve století proměn. 1. vyd. Klatovy: Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku, 2002. 39 s. ISBN 80-239-5656-6. S. 3.
 12. http://www.kohoutikriz.org/data/w_grosk.php - Kostelík Svatého kříže (kaple "Sancta crucis") v místě zvaném Kreuzwinkel ve farnosti Hamry, Pražské Jezulátko a hraběnka Kolowratová
 13. zanikleobce.cz [cit. 2012-03-07]. Dostupné online .
 14. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2012-04-19]. Identifikátor záznamu 131555 : Židovský hřbitov. Památkový katalog . Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1].
 15. Matrika narozených města Nýrsko. [s.l.]: [s.n.], 1869-1888. 495 s. Dostupné online . S. 14.
 16. Hans Watzlik [online]. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.Literární ceny [cit. 2014-10-29]. Dostupné online .
 17. REISER, Max. Rabbinische Weisheit : eine Sammlung talmudischer Sentenzen, Sprüche, Maximen und Erzählungen für Schule und Haus. 1. vyd. Pilsen: Wendelin Stanhauser, 1885. 32 s. Dostupné online .
 18. REISER, Max. Ha-chida = Räthsel in hebräischer Sprache und Schrift mit deutscher Uibersetzung für Lehrende und Lernende in Schule und Haus. Beitrag zur Belebung der hebr. Sprache - praktische Anleitung zur Lösung der hebräischen Räthsel. Pilsen: Wendelin Steinhauser, 1884. 12 s. Dostupné online .
 19. REISER, Max. anshe ḥayl : Biedermänner!. 1. vyd. Pilsen: Wendelin Steinhauser, 1891. 25 s. Dostupné online .
 20. Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích, 1448 - N 1875-1908, 1910-1929, 1932-1935 O 1862-1937 Z 1864-1937. [s.l.]: Národní archiv Dostupné online . S. 296 (294).
 21. a b c d Historie [online]. OKULA Nýrsko [cit. 2020-04-03]. Dostupné online .
 22. Kronika města Nýrska, číslo 4, čas. rozsah 1949 - 1959, uloženo v SOKA Klatovy. [s.l.]: [s.n.] S. 72.
 23. Kronika Národní školy ve Staré Lhotě, čas. rozsah 1954 - 1962, uloženo v SOKA Klatovy. [s.l.]: [s.n.] S. 6.
 24. a b c Administrativní lexikon obcí republiky Československé k 1. lednu 1955. Praha: Státní statistický úřad a Ministerstvo vnitra S. 96.,387.,575.
 25. a b c d e f Seznam obcí ČSSR k 1. červenci 1960. Praha: Ministerstvo vnitra S. 69.,72.,221.,311. a 340.
 26. a b c Kronika obce Bystřice nad Úhlavou, čas. rozsah 1956 - 1979, uloženo v SOKA Klatovy. [s.l.]: [s.n.] S. 108., 109. a 122.
 27. a b c Úřední věstník číslo 9 / 1976 ze dne 14. května 1976, částka 3 / 1976 - od 1. července 1975 je obec Hamry částí obce Zelená Lhota. Praha: Ministerstvo vnitra ČSR
 28. a b Úřední list ze dne 16.2.1952, částka 20. Sloučení obce Zadní Chalupy do obce Hamry. Praha: Ministerstvo vnitra S. 93.
 29. a b Seznam matričních obvodů v českých krajích k 1.1.1950. Praha: Ministerstvo vnitra S. 23.
 30. a b Úřední věstník číslo 1 / 1992 ze dne 15. dubna 1992, částka 1 / 1992 - obec Hamry ( a katastrální území Zadní Chalupy ) k 1. lednu 1992. Praha: Ministerstvo vnitra, civilně správní úsek
 31. Seznam obcí v zemi České k 1. lednu 1948. Praha: Státní statistický úřad S. 58, položka 22.
 32. Seznam obcí v zemích Českých k 1. únoru 1949. Praha: Státní statistický úřad S. 37, položka 71.
 33. Vyhláška ministra vnitra číslo 13 ze dne 9. února 1951, částka 8, o změnách úředních názvů míst v roce 1950. Praha: Ministerstvo vnitra S. 46.
 34. Statistický lexikon obcí ČSSR 1965. Praha: Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, a Ministerstvo vnitra S. 156.
 35. Úřední věstník číslo 12 / 1979 ze dne 12. července 1979, částka 3 / 1979. Matriční obvod Nýrsko k 1. dubnu 1978. Praha: Ministerstvo vnitra S. čl. řím. 2.

Literatura


Externí odkazyKategorie: Nýrsko | Města v Čechách | Obce s pověřeným obecním úřadem | Obce v okrese Klatovy | Místní akční skupina Ekoregion Úhlava | Sdružení obcí Úhlava | Města v okrese Klatovy | Obce v Sudetech | Sídla ve Švihovské vrchovině | Sídla na Šumavě | Sídla na Úhlavě
Poslední aktualizace: 12.06.2021 02:27:31 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.