Přírodní rezervace


Přírodní rezervace (PR) je v České republice jedním z tzv. zvláště chráněných území. Na rozdíl od velkoplošných chráněných území – národního parku (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) – je maloplošným chráněným územím s regionálním významem. (Význačnější kategorií ochrany maloplošných území je národní přírodní rezervace.) Kromě ochrany menšího území soustředěných přírodních hodnot slouží k ochraně vzácného a regionálně významného biotopu (např. rašeliniště), případně většího počtu vzácných druhů rostlin nebo živočichů.

K 2. lednu 2018 je v České republice zřízeno 810 přírodních rezervací (viz chráněná území v Česku) o celkové rozloze 42 934 ha, což představuje 0,54 % rozlohy ČR.

Obsah

Vyhlašování


Přírodní rezervaci vyhlašuje vyhláškou krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město.

Zákon 114/1992 Sb.


Podle odst. 1 § 33 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervaci menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast, přičemž také stanoví bližší ochranné podmínky. Zákon stanovuje také zákazy a omezení některých činností v přírodních rezervacích. Podle § 34 Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích odst. 1 je na celém území přírodní rezervace zakázáno:

Také výkon práva myslivosti a rybářství může příslušný orgán omezit, pokud je výkon v rozporu s podmínkami ochrany území přírodní rezervace

Zákon 123/2017 Sb.


Zákon v § 37 Ochranná pásma zvláště chráněných území stanoví: (1) Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. Orgán ochrany přírody může při vyhlášení zvláště chráněného území stanovit, že se zvláště chráněné území vyhlašuje bez ochranného pásma.
(2) K umisťování, povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití chemických prostředků a ke změnám druhu pozemku v ochranném pásmu zvláště chráněného území je nutný souhlas orgánu ochrany přírody.

Přírodní rezervace podle zemí


Kategorie s názvem „přírodní rezervace“ existuje v řadě států světa, ovšem ne všude se tím míní podobná kategorie ochrany jako v ČR. Například v některých středoafrických státech odpovídá kategorie spíše českým národním parkům, v Nizozemsku jsou přírodní rezervace vyhlašovány na rozdíl od jiných kategorií na soukromé půdě aj.

Odkazy


Literatura

Související články

Externí odkazy


Kategorie: Přírodní rezervace | Chráněná území
Poslední aktualizace: 20.02.2021 03:15:34 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.