Přenosová rychlost - cs.LinkFang.org

Přenosová rychlost


Přenosová rychlost udává, jaký objem informace se přenese za jednotku času. Základní jednotkou přenosové rychlosti je bit za sekundu (bit/s, b/s, nebo anglicky bps = bits per second). Jednotka udává, kolik bitů informace je přeneseno za jednu sekundu.

Přenosová kapacita je maximální přenosová rychlost telekomunikačního kanálu, datového spoje nebo připojení.

Používají se i násobky základní jednotky jako Kbit/s, Kbps (kilobit per second) a hodnoty s jinými předponami jako Mega (M) Giga (G). Využívá se také jednotka modulační rychlosti Baud (Bd), která udává počet možných změn stavu signálu za jednotku času. Vztah mezi rychlostí v bit/s a Bd může být libovolný – mohou být stejné, nebo může být větší jedna i druhá – to je dáno použitým kódováním.[zdroj?] Také se používá jednotka bajty za sekundu (B/s, Byte/s nebo Bps) a její násobky, přičemž platí, že 1 B/s = 8 b/s.

Obsah

Přenosová rychlost informací na internetu


Garance rychlosti internetového připojení

Přenosová rychlost internetových linek bývá nabízena:

Užitečné tipy:

Pokud poskytovatel nabízí rychlost připojení 10Mb/s, tak to ve většině případů znamená rychlost stahování dat a měl by ještě uvést rychlost odesílání dat.

Pokud poskytovatel nabízí 10Mb/s stahování a 2Mb/s odesílání, tak budete reálně data stahovat rychlostí 1,19MB/s a odesílat 0,24MB/s. Důvod je ten, že poskytovatel uvádí rychlost v bitech, ale při používání jsme zvyklí na uváděnou rychlost v bytech (bit a byte, čti "bit" a "bajt"). Přepočet je tedy buď zjednodušeně 10/8=1,25 a nebo přesně 10 Megabitů znamená 10 000 000 bitů / 8 (protože 8bitů[b] = 1 byte[B]) ⇒ 1 250 000 bytů / 1024 (protože 1024 bytů[B] = 1 kilobyte[kB]) ⇒ 1 220,7 kilobytů / 1 024 (protože 1024kB=1 megabyte[MB]) ⇒ 1,192 megabytů za sekundu [MB] rychlost stahování. Při zopakování postupu pro odesílání vychází 2Mb/s = 0,238MB/s.

Národní a mezinárodní konektivita

Přenosová rychlost je hodnocena z pohledu propustnosti (konektivity) do národního a mezinárodního uzlu. Národních uzlů je v republice několik, nejznámější spravuje společnost v Česku nix.cz popřípadě peering.cz . Mezinárodní konektivita je pak dána propustností mezinárodních ISP. Všechny propojovací uzly takzvané exchange points naleznete podrobně v mezinárodní databázi peeringdb . Přenosová rychlost do těchto uzlů ovlivňuje chod internetových služeb. Dalším parametrem přenosové rychlosti je jista garance, že ISP má dostatečnou nejen národní, ale i mezinárodní konektivitu. Malá mezinárodní konektivita se projevuje na přenosové rychlosti informací k zahraničních serverům.

Měření přenosové rychlosti

Měření přenosové rychlosti lze provádět například přes testovací portály nebo stahováním ze serverů. Toto testování je však při měření vyšších rychlostí a při nedostatečné páteřní konektivitě k serverům zkresleno. Princip měření pro stahování je, že se ze serveru klientovi odešle daný počet dat a počítá se za jak dlouho se mu uloží. Obdobně se měří opačný směr jen s tím že se data posílají směrem od uživatele. Aby bylo měření u klienta objektivní, mělo by být vždy měřeno z rozhraní které nemá dynamický charakter přenosové rychlosti jako má například wifi. Vyhovující je například ethernet. Rychlost portu by měla být vždy větší než očekávaná kapacita tzn. není doporučováno objektivně měřit například 100Mb/s na 100Mb portu, musí se zde předpokládat nějaká režije provozu, jinak je naměřená hodnota o tuto režiji nižší.

Externí odkazyKategorie: Jednotky | Internet | Telekomunikace | Rychlost
Poslední aktualizace: 20.02.2021 02:12:59 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.