PAL - cs.LinkFang.org

PAL


Tento článek je o standardu barevné analogové televize. Další významy jsou uvedeny na stránce PAL (rozcestník).

PAL (phase alternating line) je jeden ze standardů kódování barevného signálu pro analogové televizní vysílání zavedený v roce 1963 ve Velké Británii a 1967 v Německu. Dalšími standardy jsou SECAM (používaný ve Francii, některých afrických státech a dříve i v zemích východního bloku) a NTSC (používaný v Severní a Střední Americe a Japonsku).

Označení PAL na discích DVD definuje pouze rozlišení (720×576 pixelů) a snímkovou frekvenci obrazu (25 snímků za sekundu). Samotné kódování na DVD discích je digitální s kompresí MPEG-2, a nemá s analogovou normou PAL jinak nic společného. Toto označení na discích DVD bylo pouze neformální pro představu laické veřejnosti o kvalitě záznamu.

Obsah

Historie


Když se znalci z bývalé NSR seznámili s tehdejší formou soustavy SECAM, rozhodli se tuto soustavu nepřijmout a zahájili práce na jiné soustavě, která by „střídáním fáze“ korigovala hlavní příčinu zkreslení soustavy NTSC. Tak pod vedením Waltera Brucha vznikla v laboratořích Telefunken v roce 1967 další soustava PAL (Phase Alternating Line - střídaní fáze po řádcích).

Barevnou normu PAL používala většina států západní Evropy s výjimkou Francie. Státy východního bloku používaly normu SECAM, v 90. letech 20. století některé země (včetně České republiky a Slovenska) přešly (částečně) na normu PAL. S nástupem digitálního televizního vysílání používání původních analogových televizních standardů končí.

Základní myšlenka


Soustava PAL vychází zcela ze soustavy NTSC včetně kvadraturní modulace. Základní myšlenka spočívá v přepínání fáze jedné ze dvou barvonosných informací ve dvou po sobě jdoucích řádcích (střídavé otáčení fáze o 180°), vytváří se tím automatická korekce případného zkreslení fáze barvonosné vlny. Po vytvoření průměru z informací ve dvou po sobě následujících řádcích se získá nezkreslený signál. Tyto předpoklady jsou v souladu s vlastností lidského oka a se základy televizní kolorimetrie. Soustava PAL tak kombinuje přenosové principy soustavy NTSC a principy soustavy SECAM. Hlavní myšlenkou soustavy PAL je kompenzovat fázové odchylky vektoru tím, že mu přidružíme druhý vektor stejných hodnot, vychýlený od správné hodnoty o stejný úhel \({\displaystyle \beta }\) jako původní vektor, ale na opačnou stranu (viz obrázek - Ap - přenesené, As - skutečné, Ak - kompenzační). Součtem přeneseného a kompenzačního vektoru získáme vektor, jehož délka je jen nepatrně kratší než dvojnásobná délka skutečného (nezkresleného) vektoru a jeho fáze se shoduje s fází skutečného vektoru.

Technické údaje


Signál PAL užívá kvadraturní modulaci barvonosného signálu, který se vysílá na frekvenci posunuté o 4,43361875 MHz proti jasové složce. Kmitočet je volen tak, aby se maxima barvonosného signálu ocitla v mezerách signálu jasového a minimalizovalo se tak vzájemné rušení - princip sdílení pásma. Z důvodu kompatiblity se přenáší informace pouze o dvou barevných složkách (RGB), třetí barva se dopočítává. I starší černobílé televizní přijímače přijímají jasovou i zvukovou složku signálu se signálem PAL. Barvonosná frekvence využívá části kmitočtového spektra, původně určenou pro černobílý signál. To vede k nepatrně zhoršenému příjmu na černobílém televizoru, pokud je pořad vysílán barevně.

Související články


Externí odkazyKategorie: Kódování televizního signálu | Zkratky
Poslední aktualizace: 20.02.2021 01:55:35 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.