Satelitní telefon - cs.LinkFang.org

Satelitní telefon


Satelitní telefon je přenosné telekomunikační zařízení, pomocí kterého může být uskutečněn hlasový, nebo datový přenos do veřejné telekomunikační sítě. Zařízení se do sítě připojuje přes telekomunikační satelit. Ten umožňuje spojení s většinou národních telekomunikačních sítí na světě. Satelitní telefon je nezávislý na stavu jakýchkoliv lokálních sítí, v jejichž dosahu se majitel satelitního telefonu nachází. Je vždy nutno dbát na lokální telekomunikační předpisy, které mohou regulovat, v některých případech zpoplatnit nebo i zakázat provoz osobních satelitních zařízení. Z porušení mohou plynout značné sankce, případně i trestní odpovědnost. Největší omezení se většinou týkají zemí s nedemokratickým zřízením.

Satelitní telefony se připojují do různých satelitních sítí, které jsou tvořeny buď nízko letícími satelity, nebo satelity na geostacionárních drahách. Nejstarší geostacionární sítí, na které je přímo z námořních předpisů SOLAS závislá námořní přeprava je síť Inmarsat. Bez vybavení Inmarsatu by například žádná osobní loď nebo jakákoliv loď o výtlaku větším než 300 RT nemohla přeplout oceán. Alternativa není ze zákona přípustná. Druhou známou geostacionární sítí je síť Thuraya, která je co se týče pokrytí více omezena. Nízko letící satelity reprezentuje síť Iridium. Na rozdíl od geostacionárních satelitů pokrývá i polární oblasti, které nemohou být dvěma předchozími sítěmi pokryty. Na této síti je klíčově závislá americká administrativa. Volání přes satelitní sítě má svá omezení. Telefony nefungují v místnostech, musí mít přímý výhled na satelit, obdobně jako tomu je u satelitních televizí. Musí mít platnou SIM vystavenou satelitním operátorem.


Kategorie: Telekomunikace
Poslední aktualizace: 19.02.2021 10:36:10 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.