Stoupání


Stoupání nebo klesání je geometrický sklon úseku cesty (silnice, kolejí apod.) neboli úhel mezi vodorovnou rovinou a cestou. Pro technické účely je udáváno v procentech (dopravní značení) nebo v promile (železnice). Stoupání vyjadřuje přírůstek výšky na určité vodorovné vzdálenosti, klesání naopak úbytek výšky.

Obsah

Technický význam


Označíme-li \({\displaystyle \alpha }\) úhel mezi vodorovnou rovinou a úsekem cesty, pak tangens \({\displaystyle \alpha }\) je roven stoupání. Například stoupání 5 % odpovídá úhlu přibližně 2,86°, protože tg 2,86° = 0,05. Stoupání 100 % odpovídá úhlu 45°. Touto hodnotou však není stoupání omezeno, například stoupání 200 % by odpovídal úhel 63,4°. Pokud se sklon blíží 90°, hodnota stoupání roste nade všechny meze.

Silniční doprava

Stoupání 5 % znamená, že ujde-li cestovatel vodorovnou vzdálenost 100 metrů kolmo na vrstevnice (po mapě, tj. ve směru vodorovného průmětu), vystoupá přitom o 5 výškových metrů (5 setin ze 100 metrů, protože \({\displaystyle 0,05\cdot 100=5}\)). Vzdálenost, kterou přitom ujde, bude o něco delší než zmíněných 100 metrů (viz Pythagorova věta). Při cestě v opačném směru by o stejný počet výškových metrů poklesl.

Stoupání (či klesání) je v procentech uváděno na dopravních značkách u silnic. V silniční dopravě se stoupání či klesání větší než 10 %[zdroj?] považuje za nebezpečné a označuje se výstražnou dopravní značkou A05a „Nebezpečné klesání“ či A05b „Nebezpečné stoupání“.

Železnice

Na železnici je stoupání nebo klesání udáváno v promile, protože není možné používat příliš velký sklon trati. Při stoupání 5 ‰ by lokomotiva na 100 metrech vystoupala 0,5 výškového metru (5 tisícin ze 100 metrů, protože \({\displaystyle 0,005\cdot 100=0,5}\), což je 50 cm, resp. 500 mm). Převýšení trati je algebraický součet stoupání a klesání přes všechny úseky trati, přičemž klesání se počítá se záporným znaménkem.

Strojvedoucího o sklonu trati informuje sklonovník; na tratích Správy železnic jen tehdy, pokud je sklon větší než 5 ‰. V tramvajové dopravě v Praze platí zvláštní bezpečnostní pravidla pro trať se sklonem 80 ‰, ta je vybavená silniční dopravní značkou nebezpečného stoupání/klesání, speciální světelnou signalizací zajišťující rozestup vlaků a zastavení kolizní silniční dopravy a ve směru dolů též bezpečnostním zastavovacím místem před začátkem strmého úseku.

Tabulka převodu promile/procent na stupně


promile stupně
0 0,00
5 0,29
10 0,57
15 0,86
20 1,15
25 1,43
30 1,72
35 2,00
40 2,29
45 2,58
50 2,86
55 3,15
60 3,43
65 3,72
70 4,00
75 4,29
80 4,57
85 4,86
90 5,14
95 5,43
100 5,71
promile procenta stupně
0 0 0,00
50 5 2,86
100 10 5,71
150 15 8,53
200 20 11,31
250 25 14,04
300 30 16,70
350 35 19,29
400 40 21,80
450 45 24,23
500 50 26,57
550 55 28,81
600 60 30,96
650 65 33,02
700 70 34,99
750 75 36,87
800 80 38,66
850 85 40,36
900 90 41,99
950 95 43,53
1000 100 45,00

Vzorce pro převod úhlových procent/promile na radiány či stupně

\({\displaystyle {radiany}=\arctan({promile}/1000)=\arctan({procenta}/100)}\)

\({\displaystyle {stupne}=180*{radiany}/\pi }\)

\({\displaystyle {promile}=\tan({radiany})*1000=\tan(\pi *{stupne}/180)*1000}\)

\({\displaystyle {procenta}=\tan({radiany})*100=\tan(\pi *{stupne}/180)*100}\)


Kategorie: Topografie | Bezpečnost dopravy | Dopravní stavby
Poslední aktualizace: 02.05.2022 02:35:23 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.