Tónová volba - cs.LinkFang.org

Tónová volba


Tónová volba nebo také kmitočtová volba je způsob kódování a přenosu telefonního čísla, vhodný pro moderní ústředny a telefonní sítě. Každá číslice se kóduje jako krátké písknutí, v němž se mísí dva tóny, nižší a vyšší. V angličtině se užívá označení DTMF (Dual-tone multi-frequency) nebo také Touch Tone.

Obsah

Předchůdce: pulzní volba


Předchůdcem tónové volby byla volba pulzní, založená na periodickém přerušování proudové smyčky (40/60 ms). Jednotlivé číslice jsou kódovány jako počet přerušení smyčky, jen číslice 0 je kódována deseti pulsy. Telefonní přístroje ani ústředny neměly žádnou "inteligenci", takže kódování i dešifrování se muselo dít pouze elektromechanickými prostředky. Kódování zajišťovala rotační číselnice a pulzy přímo ovládaly voliče v ústředně.

Tónová volba


S rozvojem technologie ústředen byla vyvinuta tónová čili kmitočtová volba, která je rychlejší a umožňuje nejenom volbu, ale i obsluhu systémů (přenos dat) při sestaveném spojení, což pulzní volba neumožňovala (nepřenáší se SS).

Tónová volba pracuje na principu vyhodnocení osmi (akustických) frekvencí, které jsou od sebe dostatečně vzdálené a přitom se telefonními kanály spolehlivě přenášejí. Čtyři z nich patří do nižších a čtyři do vyšších frekvencí. Pro každou číslici zazní současně jeden tón z nižší a jeden tón z vyšší sady frekvencí, což jednoznačně identifikuje jednu z šestnácti možných voleb. Tón trvá 50-100 ms s přestávkou 20-50 ms. Nejčastěji se lze u telefonních přístrojů setkat s klávesnicí, jež neumožňuje volbu všech šestnácti možností - klávesnice neobsahuje tlačítka A, B, C, D.

Rozložení kláves dle CCIT a přiřazené kmitočty:

Kódování tónové volby
  1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz
697 Hz 1 2 3 A
770 Hz 4 5 6 B
852 Hz 7 8 9 C
941 Hz * 0 # D

Číslice 5 se tedy bude kódovat jako kombinace tónů 770 a 1336 Hz. Maximální přípustná odchylka frekvence činí 1,5%, rozdíl v intenzitě dvou společně znějících frekvencí (twist) nesmí překročit 4/8 dB. Prodleva mezi dvěma číslicemi musí být delší než 10 ms.

Ostatní tóny v telefonu


Externí odkazyKategorie: Telefonie | Nauka o tónech a jejich vztazích
Poslední aktualizace: 20.02.2021 03:05:41 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.