Technika - cs.LinkFang.org

Technika


Technika (z řeckého τεχνη/techné – řemeslo, umění) je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru konání. Z počátku se používalo v umělecké činnosti, postupně se rozšířilo na veškerou lidskou činnost.

Dnes je technika chápána jako souhrn historicky se rozvíjejících lidských činností a pracovních způsobů založených na aplikaci přírodních věd, kdy lidé s použitím nástrojů (či výrobních prostředků), energie a vlastních (duševních i fyzických) sil přizpůsobují své životní prostředí a překonávají obtíže v přírodě. Technika jako vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení problémů při lidské činnosti zhodnocuje a využívá výsledky vědeckého bádání ve prospěch lidstva, vytváří bohatství společnosti a vede lidstvo na vyšší stupeň hmotného blahobytu a kultury. Lidský druh touto schopností a šíří přetváření svého světa výrazně překračuje jiné známé organismy.

Technika se vyvíjí úměrně s rozvojem lidstva a stupněm vědeckého poznání světa. Ve svém vývoji prošla několika stupni charakterizovanými rozvojem (stavem) poznání, rozvojem výrobních prostředků, výrobních způsobů a produktivity práce. Technika přináší lidem nástroje, které svoji silou překračují účinek geologických sil Země.[1]

Technika - určuje jak se dobereme k požadovaným výsledkům, tzn. určuje přesný postup kroků nebo způsob použití nástrojů např. normalizace dat.

Technika je chápána též jako lidská činnost. Technika je starší než věda a inženýrství, neboť představuje lidské znalosti při řešení „skutečných“ běžných problémů při vytváření standardizovaného vzhledu a vlastností nástrojů, strojů, přístrojů, materiálů a procesů.[zdroj?] Takováto standardizace designu je základní vlastností technologií.

Technika je nauka o výrobě materiálů a výrobků z daných surovin, přičemž nemusí nezbytně používat vědecké objevy a inženýrské konstrukce.

Techniku lze intuitivně chápat jako libovolnou empirií podloženou lidská činnost, jejímiž postupy a prostředky (technikami) vznikají předměty pro rozmanité lidské potřeby.

Technika je označení vyučovacího předmětu na základních nebo středních školách.

Technika představuje zjednodušený název pro technické vysoké školy a univerzity.

Techniku lze chápat také jako soubor všech technických věd.

Technika z pohledu logistiky je soubor zařízení použitých v odvětví dopravy, průmyslu a obchodu.[2]

Jako samostatné odvětví lidské činnosti vzniká oddělením od řemesla a umění na velkých stavbách a při vzniku hromadné výroby v novověku. Od průmyslové revoluce se víc a víc sbližuje s vědou, až s ní v některých případech splývá a dostává se do závislosti na hospodářství a financích. V tomto smyslu kritizuje techniku Martin Heidegger jako systém silového fungování a bezohledného zvěcnění světa i člověka (das Gestell). Současný svět je prolnutý technikou, nicméně rozhodování se však řídí mnohými mimo-technickými hledisky, jež se eliminovat či minimalizovat mají záměrem technokraté.

Technologie popisuje a zaznamenává postupy zemědělské, průmyslové a řemeslné výroby různých druhů zboží, předmětů a látek člověku potřebných, stejně jako postupy získávání a zpracování surovin používaných k výrobě.

Podrobnější informace naleznete v článku Technologie.

Obsah

Vztah vědy, inženýrství a techniky


Věda je zde chápána jako nauka o přírodní realitě. Inženýrství je aplikace oněch znalostí k vývoji výrobků. Inženýrství je tedy převedením vědeckých objevů do praxe. Technika je souborem užití produktů inženýrství.[zdroj?]

Příklad

Tok elektronů je elektrický proud, toto je obecné zjištění a pojetí vědy. Když proud prochází skrz polovodič jako je křemík nebo germanium, je to zjištění vědního oboru elektroniky. Použití elektronického produktu jako součástky je chápáno jako pojetí elektronického inženýrství. Počítače jsou vyvinuty s použitím elektronického inženýrství. Použití počítačů k ukládání a zpracování digitálních dat, odeslání těchto dat či informací pomocí komunikačních nástrojů je záležitost informatiky.

Termín technika se také často používá pro vynálezy a přístroje vzniklých díky nejnovějším vědeckým objevům. Nicméně technikou se rozumí i staré vynálezy, příkladem staré techniky je kolo.

Odkazy


Reference

  1. CÍLEK, Václav. Vesmír [online]. 3. březen 2016 [cit. 2016-12-14]. Roč. 95, čís. 3, s. 146-153. Dostupné online . PDF [1]. ISSN 1214-4029 .
  2. Preclík Vratislav: Průmyslová logistika, 116 s., ISBN 80-01-02139-4, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2000

Literatura

Externí odkazy


Kategorie: Technika
Poslední aktualizace: 20.02.2021 12:14:10 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.