Technologie


Technologie (řecky τεχνολογια < τεχνη „dovednost“ + λογος „slovo, nauka, znalost“ + přípona ια) je obor, který se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů. Podle daného odvětví to mohou být postupy a procedury mechanické (např. rubání, obrábění...), elektrotechnické a elektronické (radiolokace, informační technologie), jaderné (jaderně-analytické metody, ozařování), fyzikálně chemické (tavení, lití, napařování, destilace...), chemické (syntézy, krakování...), biochemické a potravinářské (kvašení, pečení...) apod.

Kromě vědního oboru se pojem technologie používá také pro označení samotných výrobních postupů.[1]

Obsah

Technologie vs technika


V českém jazyce dochází nejpozději od 80. let 20. století k zaměňování slov technika a technologie a s tím i k jejich významovému splývání a znejasnění. Primárním významem techniky je prostředek pro konání činnosti (stroje, nástroje, zařízení, vybavení apod.) a primárním významem technologie je procedura (proces) konání činnosti (technologie výroby oceli, technologie těžby dat, technologie zpracování masa apod.).[2] Slovo technika se také používá pro jednodušší operace často prováděné ručně nebo na jednodušších strojích, slovo technologie pro složitější operace (nebo řetězec operací) často prováděné průmyslově. Technologie je také označení pro vědní obor, který se zabývá výrobními postupy – tedy sestavováním jednotlivých technických operací v celkové pracovní postupy, jejich zaváděním a zdokonalováním.[3]

Hlavním důvodem pro splývání a zaměňování obou pojmů je šíření angličtiny. Angličtina používá slova technique a technology pro jiné okruhy významů než čeština (nebo např. také němčina) slova technika a technologie. Tyto rozdílné okruhy významů lze zjednodušeně znázornit takto:[2]

výrobní prostředky (zařízení) celkový proces zpracování postup při jednotlivé lidské činnosti
čeština technika technologie technika
angličtina technology technique

Příklady existujících technologií


Výuka


Technologie příslušného odvětví je běžně vyučovaným předmětem na středních i vysokých školách.

Reference


  1. Internetová jazyková příručka – technologie [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [cit. 2021-07-23]. Dostupné online .
  2. a b DANEŠ, František. Technologie versus technika. vesmir.cz [online]. 1994-11-05 [cit. 2021-07-22]. Roč. 73, čís. 11. Dostupné online .
  3. VLKOVÁ, Věra. Technika, či technologie?. Časopis Světlo [online]. Odbornecasopisy.cz [cit. 2021-07-23]. Roč. 2003, čís. 02. Dostupné online .
  4. PRECLÍK, Vratislav: Průmysl 4.0 a jeho základní koncept, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2019, roč.XXVIII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1 - 11

Externí odkazyKategorie: Technologie
Poslední aktualizace: 03.10.2021 02:03:18 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.