Wide Area Network - cs.LinkFang.org

Wide Area Network


(přesměrováno z WAN)

Wide Area Network (WAN) (česky rozlehlá síť) je v informatice počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje hranice města, regionu nebo státu). Největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je síť Internet.

Sítě WAN jsou využívány pro spojení lokálních sítí (LAN) nebo dalších typů sítí, takže uživatelé z jednoho místa mohou komunikovat s uživateli a počítači na místě jiném. Spousta WAN je budována pro jednotlivé společnosti a jsou soukromé. Ostatní, budované poskytovateli připojení, poskytují služby pro připojení sítí LAN do Internetu. Sítě WAN bývají budovány na pronajatých linkách (leased lines). Tyto linky často bývají velmi drahé. Častěji se sítě WAN budují na metodách přepojování okruhů (circuit switching) nebo přepojování paketů (packet switching). Síťové služby používají pro přenos a adresaci rodinu protokolů TCP/IP. Poskytovatelé služeb připojení častěji používají pro přenos v sítích WAN protokoly ATM a Frame Relay. Protokol X.25 byl užíván v raných počátcích sítí WAN a bývá označován jako 'praotec' protokolu Frame Relay.

Obsah

Možnosti připojení


Některé možnosti připojení k sítím WAN.

Typ: Popis Výhody Nevýhody Šířka pásma Příklad užitých protokolů
Pronajatá linka Point-to-Point připojení mezi dvěma počítači nebo LAN Nejbezpečnější Drahé PPP, HDLC, SDLC, HNAS
Přepojování okruhů Mezi koncovými body je vyhrazený okruh. Typickým příkladem je vytáčené připojení Nejlevnější Nutnost sestavení spojení 28 Kb/s - 144 Kb/s PPP, ISDN
Přepojování paketů Zařízení posílají pakety skrze přenosovou síť. Pakety jsou přenášeny přes trvalý virtuální okruh nebo přes přepínaný virtuální okruh Sdílená přenosová síť X.25 Frame Relay
Přepojování buněk Podobné přepojování paketů, avšak používá buňky stejné délky namísto proměnlivých paketů. Data jsou rozdělena do buněk stejné délky a následně odeslána přes virtuální okruhy Nejlepší pro současný přenos hlasu a dat Značná režie ATM

Přenosové rychlosti většinou nabývají hodnot od 1200 b/s do 6Mb/s, ačkoliv některé spoje jako ATM nebo pronajaté linky mohou dosahovat rychlostí větších než 156Mb/s. Nejčastěji se pro sítě WAN používají telefonní linky a mikrovlnné nebo satelitní spoje.

Odkazy


Související články

Externí odkazy


Kategorie: Počítačové sítě
Poslední aktualizace: 20.02.2021 06:37:27 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.