Zdravá délka života - cs.LinkFang.org

Zdravá délka života


Zdravá délka života (zkratka HLY z anglického Healthy Life Years) je indikátor Eurostatu , který vyjadřuje průměrný počet zbývajících let života, které osoba v určitém věku prožije v dobrém zdraví.[1] Pro muže je v Česku tato hodnota při narození zhruba o 15 let nižší než střední délka života a pro ženy o 20 let (tedy pro obě pohlaví je HLY přibližně rovno 62 letům).[2] Ovšem s postupným stárnutím se (již od dětství) hodnota zbývající zdravé délky života postupně přibližuje k hodnotě zbývající střední délky života;[3] ve středním věku je rozdíl přibližně poloviční. Pak HLY při dožitých 65 let (přibližně starobní důchod) již posouvá hranici života prožitého ve zdraví téměř na 74 let[4] (po dožitém věku 65 let pak zdravé období tvoří přibližně polovinu období dožití).

Ovšem k prudšímu zhoršení zdraví (odpovídající několikanásobnému nárůstu zdravotních výdajů,[5] které pak tvoří až třetinu všech výdajů zdravotnictví) většinou pouze dochází až během posledních 4 měsíců před smrtí.

Reference


  1. Délka života - http://www.uzis.cz/taxonomy_vtn/term/116/0 Archivováno 14. 3. 2011 na Wayback Machine
  2. Prezentace indikátoru „Zdravá délka života“ v zemích EU - http://www.uzis.cz/system/files/09_08.pdf Archivováno 21. 3. 2015 na Wayback Machine
  3. Towards human and social sustainability indicators, str. 47 - http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550012002.pdf
  4. HEALTH EXPECTANCY IN THE CZECH REPUBLIC - http://www.ehemu.eu/pdf/CountryReports_Issue3/CzechRepublic.pdf Archivováno 22. 2. 2014 na Wayback Machine
  5. Ageing and health expenditure growth, str. 18 - http://www.ssphplus.ch/IMG/pdf/B._Dormont_Longevity_27.01.2011.pdf Archivováno 30. 8. 2011 na Wayback Machine

Související článkyKategorie: Zdraví | Demografie
Poslední aktualizace: 20.02.2021 03:56:34 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.