Zdvihový objem


Zdvihový objem je část pracovního prostoru všech válců v pístovém motoru s přímočarým vratným pohybem pístu, vymezený horní a dolní úvratí. Zdvihový objem neznamená celkový objem pístového motoru, protože i v horní úvrati pístu zůstává část pracovního prostoru s nenulovým objemem. Tento prostor nazýváme kompresní prostor. Proto se dá zdvihový objem definovat i jako rozdíl objemů pracovního prostoru mezi dolní a horní úvratí.

Zdvihový objem se označuje Vz a závisí od vzdálenosti mezi úvratěmi tzv. zdvihu (odtud název) a průmětu plochy pístu do roviny kolmé na osu jeho pohybu. Udává se v jednotkách objemu, prakticky nejčastější v litrech nebo krychlových centimetrech.

Jestliže předpokládáme kruhový průřez pístu, použitý u většiny pístových strojů, potom platí:

\({\displaystyle V={\frac {\pi }{4}}\cdot {d^{2}}\cdot Z\cdot n}\)

Význam zdvihového objemu


Zdvihový objem se používá na porovnávání velikosti pístových strojů, protože je to veličina, na které přímo závisí výkonové parametry stroje.

Když se vybrané parametry pístového stroje vydělí zdvihovým objemem, získáme tak porovnávací parametry, pomocí kterých můžeme porovnat navzájem i stroje různých velikostí. Příkladem takového parametru je litrový výkon – podíl výkonu a zdvihového objemu, vyjádřeného v litrech.


Kategorie: Parametry spalovacího motoru
Poslední aktualizace: 03.10.2021 06:41:15 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-BY-SA-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.