Zpětná kompatibilita - cs.LinkFang.org

Zpětná kompatibilita


V technické a zejména počítačové terminologii, je produkt zpětně kompatibilní (zřídka také kompatibilní shora dolů nebo jen kompatibilní shora), pokud může zastoupit starší produkt tím, že spolupracuje s ostatními produkty, které byly vytvořeny pro tento starší produkt. Jedná se tedy o technický produkt (obvykle o software), který je technicky, pokud možno plnohodnotně, zaměnitelný.

Zpětná kompatibilita je zvláštní případ kompatibility a většinou se vztahuje ke dvěma produktům – nějaký produkt je zpětně kompatibilní se svou starší verzí. Pokud není přímý vztah k historicky starší verzi, hovoříme pouze o kompatibilitě, bez přívlastku zpětná.

Pokud například novější verze počítačového programu nemůže uložit soubory tak, aby byly čitelné jeho verzí starší, není s touto starší verzí zpětně kompatibilní, i kdyby poskytovala nevratnou aktualizaci starších souborů. Zpětná nekompatibilita je často, jako plánované zastarávání, strategicky využívána tvůrci programů k přinucení zákazníků, aby si pořídili novou aktualizaci, protože se časem počet datových souborů použitelných ve staré verzi snižuje úměrně k počtu zákazníků, kteří již aktualizaci provedli.

Úrovně kompatibility se mohou lišit. Pokud hovoříme o počítačových programech, rozlišujeme binární kompatibilitu a zdrojovou kompatibilitu. Binární kompatibilita znamená, že program může pracovat správně s novou verzí jeho knihovny bez potřeby nového překladu. Zdrojová kompatibilita vyžaduje nový překlad, ale nejsou třeba změny ve zdrojovém kódu.

Mnoho platforem spoléhá na emulaci, tedy na simulaci starší platformy v programu, aby dosáhly zpětné kompatibility.

Příklady


Související článkyKategorie: Software | Počítače
Poslední aktualizace: 20.02.2021 04:06:06 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Upozornění Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.